Októbrová potulka bude už tradične venovaná mestskému opevneniu.  Tento krát sa prejdeme a viac si povieme o severnej časti našich hradieb. Koľko veží a bášt bolo na severnej strane mesta? Skutočne bola v priekopách voda? Kto všetko bránil mesto a ako to bolo organizované? Kde bola štvrtá mestská brána? Prečo pomáhali Bardejovčania aj pri obrane iných miest? Aké veľké náklady malo mesto so svojou vlastnou obranou?

01 – Renesančná bašta so severnou prístavbou 1957 (archív KPÚ Prešov)
02 – Renesančná bašta s priľahlou zástavbou 1957 (archív KPÚ Prešov)
03 – Severovýchodná obdĺžniková bašta 1967 (archív KPÚ Prešov)
04 – Archívna bašta 1958 (archív KPÚ Prešov)
05 – Dlhý rad – park (archív KPÚ Prešov)
06 – Výzdoba na renesančnej bašte (V. Miškovský)